Kontaktoni Empire Hotel

Adresa

Pavarësia Street, 2000 Durrës, Shqipëri

E-mail

info@empirehotel.al

Tel

+355 (0) 69 447 9112